zondag 24 april 2022 om 10.00 uur

Doopdienst
Voorganger(s): Ds. Gea Smit-De Groot

Muzikale begeleiding: Suetana Musica o.l.v. Arie Vooijs
Collecte: Instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van de kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug