Ons Huis

Ons Huis

Multifunctioneel centrum

Het multifunctioneel centrum 'Ons Huis' heeft een vooraanstaande positie in de kerkelijke gemeenschap. In het algemeen heeft dit gebouw tijdens het seizoen een hoge bezettingsgraad. Het vervult ook een belangrijke rol in de dorpse leefgemeenschap omdat het ook aan derden, niet kerkelijk betrokken personen en instanties wordt verhuurd.
Het gebouw heeft een grote gebruikswaarde omdat er veelsoortige activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Ons Huis biedt onderdak aan verschillende sport- en gymclubs, muziek- en dansverenigingen. Daarnaast worden er heel veel andere activiteiten in en om Ons Huis georganiseerd. De exploitatie van het multifunctioneel centrum is in handen van de Jeugdraad.

Contact

email
071-5801172
Kosterspad 3

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws:
www.onshuiszoeterwoude.nl

 

 
Jeugdraad Jeugdraad

Bankrekeningen
Jeugdraad  NL48 RABO 0375 3111 06
Jeugdraad (club van 100)    NL81 RABO 0326 2751 69

Rommelmarkt
Voor informatie kunt u bellen naar Ons Huis 071-5801172 of naar Carola 06-29531566.

Oud papier 
Het oude papier is nog steeds geld waard. U spaart toch met ons mee?
Het oud papier wordt verzameld achter 'Ons Huis'  Kosterspad 3.

JEUGDRAADNIEUWS
In de persconferentie van vrijdag 18 juni zijn, vanaf 26 juni, bijna alle beperkingen opgeheven. De 1,5mtr afstand blijft echter gehandhaafd en bepaald ook de maximale bezetting.
Huurders/ activiteiten:
De huurders en activiteiten kunnen alle weer van start. Een aantal huurders is gestart cq. gaat starten, de overige hebben aangegeven in september weer te gaan starten. In de zomerperiode zullen ook een beperkt aantal huurders doorgaan. Michel heeft hierover contact en afspraken gemaakt. Informeer bij uw activiteit wie, wat waar en wanneer.
Nieuwe activiteiten:
Omdat sneller dan gedacht alles weer vrijgegeven is, is er op korte termijn nog niets gepland. Wel gaan we de komende periode bij de diverse personen informeren welke mogelijkheden zij zien voor onze vertrouwde activiteiten zoals o.a. de Sterrit, darttoernooi, workshops en Bingo.
Er wordt nog nagedacht om voor de zomer een BBQ te doen op een zaterdagmiddag. Of de BBQ lukt en hoe dit loopt laten we u weten via de TamTam, de App en Facebook.
Zomerstop
Omdat veel van onze huurders en klanten met vakantie zijn in de zomer, is Ons Huis in principe gesloten. Een aantal huurders gaat echter wel door in de vakantie, zie bovenstaande m.b.t. huurders en activiteiten. Mocht u nog iets willen vieren en/of organiseren in de zomervakantie neem a.u.b. contact op met Michel (071-5801172) en dan kijken wij wat we voor u kunnen betekenen.
Rommelmarkt
De rommelmarktcommissie is bij elkaar geweest. Er is een voorlopige datum voor de rommelmarkt, met nog de nodige slagen om de arm, maar er is een datum 18 september 2021.
Omdat evenementen nog niet vrij zijn van maatregelen is het nog onbekend of het kan en mag op een acceptabele manier, maar de tijd zal dat ons leren. De trein is in ieder geval in gang gezet, ½ augustus is er weer persconferentie en dan pas weten we meer.
Onderhoud
Ondanks de corona gaat het onderhoud gewoon door, er is een ventilator gemaakt bij de Kameleon en gelijk nog een enkelglas ruit vervangen, een aantal buiten deuren is vervangen en wordt nu geschilderd. Dank hiervoor.
Met vriendelijke groet, blijf gezond, zorg voor elkaar en hopelijk snel tot ziens,                                                              De Jeugdraad.