Ons Huis

Ons Huis

Multifunctioneel centrum

Het multifunctioneel centrum 'Ons Huis' heeft een vooraanstaande positie in de kerkelijke gemeenschap. In het algemeen heeft dit gebouw tijdens het seizoen een hoge bezettingsgraad. Het vervult ook een belangrijke rol in de dorpse leefgemeenschap omdat het ook aan derden, niet kerkelijk betrokken personen en instanties wordt verhuurd.
Het gebouw heeft een grote gebruikswaarde omdat er veelsoortige activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Ons Huis biedt onderdak aan verschillende sport- en gymclubs, muziek- en dansverenigingen. Daarnaast worden er heel veel andere activiteiten in en om Ons Huis georganiseerd. De exploitatie van het multifunctioneel centrum is in handen van de Jeugdraad.

Contact

email
071-5801172
Kosterspad 3

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws:
www.onshuiszoeterwoude.nl

 

 
Jeugdraad Jeugdraad

Bankrekeningen
Jeugdraad  NL48 RABO 0375 3111 06
Jeugdraad (club van 100)    NL81 RABO 0326 2751 69

Rommelmarkt
Voor informatie kunt u bellen naar Ons Huis 071-5801172 of naar Carola 06-29531566.

Oud papier 
Het oude papier is nog steeds geld waard. U spaart toch met ons mee?
Het oud papier wordt verzameld achter 'Ons Huis'  Kosterspad 3.

JEUGDRAADNIEUWS

ROMMELMARKT
De rommelmarktcommissie is druk bezig met de voorbereidingen. Op zaterdag 21 mei wordt de rommelmarkt gehouden. Zonder vrijwilligerswordt de rommelmarkt niet zo’n groot succes. Daarom zijn wij heel erg op zoek naar VERKOOP(ST)ERS. Dus lijkt het je leuk om spullen te verkopen, te helpen uitzoeken of op een andere manier een steentje bij te dragen? Of weet je/u nog iemand, een vriendin, vriend, buren... Kom ons dan alsjeblieft helpen. 
LET OP: Het inzamelen van alle verkoopbare rommel gebeurt dit jaar op een andere manier. Omdat we geen idee hebben hoeveel er komt en welke kwaliteit de mensen hebben bewaard, dient er zoveel mogelijk gebracht te worden. Zodat er een selectie gemaakt kan worden, als we dit op straat  moeten doen blijft er mogelijk veel rommel op straat in het dorp achter en dat is niet de bedoeling. 
Brengen kan:
- Maandag 16 mei van 16.00-21.00 uur
- Dinsdag 17 mei van 16.00-21.00 uur
- Woensdag 18 mei van 14.00-21.00 uur
Heeft u veel of grote spullen dan komen we het halen. U kunt hiervoor bellen met Ons Huis (071-5801172) dan wordt er een afspraak gemaakt om het op te halen.

Vrijwilligerswerk
Mocht u als goede voornemen nog iets of nog meer voor een ander willen doen. Wij zoeken u, er is namelijk altijd wat te doen. Wilt u iets doen, laat het weten, u kunt bij Michel terecht.