Ons Huis

Ons Huis

Multifunctioneel centrum

Het multifunctioneel centrum 'Ons Huis' heeft een vooraanstaande positie in de kerkelijke gemeenschap. In het algemeen heeft dit gebouw tijdens het seizoen een hoge bezettingsgraad. Het vervult ook een belangrijke rol in de dorpse leefgemeenschap omdat het ook aan derden, niet kerkelijk betrokken personen en instanties wordt verhuurd.
Het gebouw heeft een grote gebruikswaarde omdat er veelsoortige activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Ons Huis biedt onderdak aan verschillende sport- en gymclubs, muziek- en dansverenigingen. Daarnaast worden er heel veel andere activiteiten in en om Ons Huis georganiseerd. De exploitatie van het multifunctioneel centrum is in handen van de Jeugdraad.

Contact

email
071-5801172
Kosterspad 3

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws:
www.onshuiszoeterwoude.nl

 

 
Jeugdraad Jeugdraad

Bankrekeningen
Jeugdraad  NL48 RABO 0375 3111 06
Jeugdraad (club van 100)    NL81 RABO 0326 2751 69

Rommelmarkt
Voor informatie kunt u bellen naar Ons Huis 071-5801172 of naar Carola 06-29531566.

Oud papier 
Het oude papier is nog steeds geld waard. U spaart toch met ons mee?
Het oud papier wordt verzameld achter 'Ons Huis'  Kosterspad 3.

JEUGDRAADNIEUWS

Terugblik Wijnbingo
Afgelopen vrijdag 24 februari was er de wijnbingo van de wijntweeling Juul & Maxime. Het was een uitverkocht succes met 51 deelnemers. Wegens succes komt (er hoogst waarschijnlijk) een nieuwe editie ergens in mei. Houdt Ons Blad en/of (De Wijntweeling | Facebook) in de gaten.

Dansparadijs 60+
Vrijdag 10 maart van 14.00 – 16.00 uur organiseert het Dansparadijs een 60+ dansmiddag. De entree is gratis, consumpties voor eigen rekening. Muziek door/van Erik Olijerhoek en Kathy & Simon. (Meer info: Connie van Seggelen en Carla Zandbergen 06-10742366)

BINGO
Zondagmiddag 2 april is weer de Bingo, georganiseerd door Anneke en Fia. De zaal gaat open om 13.30 uur en om 14.00 uur gaan de eerste ballen rollen! De kosten zijn € 13,- voor de Bingo en er is tussendoor ook nog een losse loterij, kortom een middag vol “gok” plezier. Er zijn hele mooie prijzen ingekocht... dus kom ook gezellig een spelletje meespelen. De opbrengst van de Bingo wordt gebruikt voor de verduurzaming van Ons Huis, project vervangen verlichting en apparatuur.

VOLLEYBALAVOND
Vrijdag 14 april, gaan we weer VOLLEYBALLEN! Kom gezellig met een groep, een sportief avondje volleyballen in de grote zaal van Ons Huis. We beginnen om 20.00 uur, verzamelen om 19.45. Opgeven kan via info@onshuiszoeterwoude.nl of aan de bar. Heeft u geen groepje maar wilt u wel volleyballen, ook dan bent u natuurlijk welkom, er is altijd plaatst in één van de groepen.

KONINGSKLAVERJASSEN 
In aanloop naar Koningsdag wordt traditiegetrouw Koningsklaverjassen in Ons Huis georganiseerd. Let op het is dit keer op woensdag 26 april. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur. We starten om 20.00 uur in Ons Huis. De kosten zijn € 3,50 per persoon. Er is een loterij en er zijn weer leuke prijzen te winnen. 

KONINGSDARTEN 
De vooravond van Koningsdag op woensdag 26 april. Wie een avondje wil darten, kan voor € 6,- meedoen. De wedstrijden beginnen om 19.30 uur. Voor de winnaar van de wedstrijd is er een leuke prijs. Aanmelden kan vooraf aan de bar of op de avond zelf in Ons Huis. Alleen aanmoedigen kan natuurlijk ook.   

KONINGSONTBIJT 
Op Koningsdag donderdag 27 april is er een smakelijk begin van Koningsdag in Ons Huis vanaf 08.30 tot 09.30 uur. Om te weten waar de organisatie op moet rekenen heeft u een kaartje nodig. Met dank aan sponsoring van het Oranjecomité Zoeterwoude kunt u GRATIS uw kaartje afhalen aan de bar van Ons Huis of reserveren via facebook van Ons Huis. Na het smakelijk ontbijt vertrekt de feestelijke optocht vanuit Ons Huis. Afhalen/reserveren vanaf 2 april.

VERDUURZAMING
We zijn eruit, samen met de technische commissie en de kerkrentmeesters hebben we de offertes doorgenomen en de financiële mogelijkheden bekeken. Alle drie de projecten zijn kansrijk gezien de kosten en baten, de terugverdientijd is 5 tot 8 jaar. De projecten zijn:
-    Vervangen verlichting en koelapparatuur;
-    Vervangen enkel glas voor dubbelglas incl. de grote zaal;
-    Plaatsen zonnepanelen, 48 stuks op het dak van de grote zaal.
De financiële mogelijkheden zijn krap, na 2 jaren van corona. Echter gezien de hoge energiekosten en de beoogde besparing hebben we besloten om toch per direct te gaan beginnen met bovenstaande projecten. Ons Huis krijgt een forse subsidie vanuit Fonds1818 en we zullen proberen bij andere fondsen en de gemeente meer subsidie op te halen. De rest komt uit de reserve van Ons Huis, die daardoor daalt tot nagenoeg nihil. Om de reserves weer aan te vullen doen we een beroep op u. Net als voor de barruimte en de keuken in het verleden zullen we de komende periode een Club van 100 starten. U ontvangt hierover een aparte uitnodiging. Voor diegene die niet kunnen wachten op de brief, het rekeningnummer is NL81 RABO 0326 2751 69 ten name van Jeugdraad Rond de Dorpskerk.

Alvast voor in de agenda, 10 juni 2023 Rommelmarkt.
 
 
Huur Ons Huis Huur Ons Huis
Grote zaal  € 100,00*
Onrmoetingsruimte € 70,00*
Kleine zaal € 55,00*
Huur statafel € 5,00*
Beamer met scherm € 25.00*

* = Deze bedragen zijn exclusief consumpties.