Oecumene Oecumene
Zoeterwoude Dorp kent een actief kerkelijk leven, waarin de Rooms-katholieke Parochie en de Protestantse Gemeente Rond de Dorpskerk, met behoud van eigen traditie en gezicht, van harte samenwerken.
De activiteiten bestrijken een breed terrein van liturgische vieringen en diensten, muziek, diaconaal werk, cursussen en zorg voor elkaar in moeilijke en vrolijke tijden. 
 
Raad van Kerken Raad van Kerken
De Raad van Kerken in Zoeterwoude is onderdeel van de Raad van Kerken in Nederland en functioneert als een samenwerkingsverband tussen de Rooms Katholieke parochiekern St. Jan en de PKN gemeente Rond de Dorpskerk. Zij heeft tot taak het bevorderen van de oecumenische gezindheid in Zoeterwoude (Dorp). Haar activiteiten bestaan o.a. uit het organiseren van oecumenische vieringen, zoals de opening van het kerkelijk seizoen, adventsvespers en een dienst in het kader van de Week van de Eenheid. Daarnaast bevordert zij het gesprek tussen beide kerken en stimuleert gezamenlijke activiteiten van beide kerken.
 
 Raad van Kerken Leiden


Raad van Kerken Nederland 
 
Parochie Sint Jan Parochie Sint Jan
           
           

DIENSTEN IN DE PAROCHIE
PK = Parochiekoor, JK = Jongerenkoor, EK = Eigentijdskoor
KK = Kinderkoor, SZ = Samenzang volp = viering o.l.v. parochianen

Za   4 mrt. 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Smith PK
Za 11 mrt. 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Broeders EK
Za 18 mrt. 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Broeders PK
Za 25 mrt. 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Broeders PK
Za    1 apr. 19.00 uur, Eucharistieviering, pastoor Smith PK
Zo    2 apr. 12.00 uur, Kinderkerk Palmzondag

Een vooruitblik:
Vieringen in de week voor Pasen:
Witte Donderdag 6 april     19.30 uur St. Jan
Goede Vrijdag 7 april         15.00 uur St. Jan
                                           19.30 uur De Goede Herderkerk
Paaszaterdag 8 april          19.00 uur St. Jan
Eerste Paasdag 9 april       09.30 uur De Goede HerderkerkDe Sint Jan vormt samen met de parochiekernen De Goede Herder (Zoeterwoude-Rijndijk/Leiden-Roomburg/Leiderdorp) en H. Laurentius (Stompwijk) de Regio Oost van de Petrus-en-Paulusparochie.

Elk weekend is er op zaterdagavond om 19.00 uur een eucharistieviering of een woord en gebedsviering. De Sint Jan heeft drie koren die afwisselend hun medewerking verlenen aan de vieringen: jongerenkoor Faith United, eigentijdskoor Iduna en het parochiekoor Sint Ceacilia.

De wijkkontaktgroep verzorgt na de weekendvieringen de koffie in de ontmoetingsruimte, waar alle kerkgangers van harte welkom zijn.

Verdere informatie vindt u op de weblog 'Uit de schaapskooi'

 


 
 
Kinderkerk

Kinderkerk
Kinderkerk is  één van de gezamenlijke activiteiten in ons dorp die vallen onder de Raad van Kerken. Kinderkerk wordt afwisselend in de St. Jan en in de Dorpskerk gehouden. We volgen in de basis de opzet van de Stichting Kerk op Schoot, een stichting die programma's ontwikkelt voor belevingsgerichte vieringen. Meer informatie over deze vieringen en de data vindt u onder het tabblad Kinderen.
 
 
Swetterhage Swetterhage
Op Swetterhage wonen, werken en recreëren ruim 300 mensen met een verstandelijke beperking.

Kerkdiensten
Iedere eerste zondag van de maand wordt een oecumenische kerkdienst gehouden in de Herberg.

Vierkringen
Iedere woensdag zijn er op Swetterhage, de woon- en leefgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Zoeterwoude, zogenaamde ‘vierkringen’ (een soort catechesatie-uren). Veel bewoners komen dan luisteren, zingen en zo ‘samen vieren’. 

Gehandicaptendienst Dorpskerk Leiderdorp
In de Dorpskerk van Leiderdorp wordt elke maand een dienst gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor meer informatie volg deze link.