Gespreksgroep 30-ers Gespreksgroep 30-ers
Circa één keer per maand komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen over thema’s waar wij in het dagelijks leven mee te maken hebben. We onderzoeken met elkaar welke inspiratie of houvast de bijbel ons hierin kan bieden. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. De gesprekken zijn laagdrempelig, het maakt daarbij niet uit of je veel of weinig kennis hebt over de bijbel en vanuit welke geloofsrichting je bent opgegroeid. We vinden het leuk als je een keer komt kennismaken!
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of via email.
 
Gespreksgroep Geloven

Gespreksgroep Geloven
In het winterseizoen, zo tussen september en mei, komt de gespreksgroep Geloven bijeen. Onder leiding van ds. Gea Smit denken zij met elkaar na over levens- en geloofsvragen in deze onrustige wereld. De deelnemers dragen zelf de onderwerpen aan. Voorbeelden hiervan zijn: de werking van de Geest, kerk en politiek, bidden en erfzonden.
Deze avonden zijn voor de deelnemers heel zinvol en verrijkend. Iedereen die wil aanschuiven bij de groep is van harte welkom. De bijeenkomsten worden op een donderdag bij één van de leden thuis gehouden van 19.30 – 21.00 uur.
Kom gerust een keer een avond bijwonen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, via email of tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of Ineke Meijer: 071-5802136
 
Groep Bijbeltekst lezen: samenkomen rondom de Bijbel Groep Bijbeltekst lezen: samenkomen rondom de Bijbel
Wie geïnteresseerd is in de Bijbel of bezinning zoekt aan de hand van Bijbelverhalen, is van harte welkom om aan te schuiven bij de groep Bijbeltekst lezen. In een uur lezen we een passage uit de bijbel eenmaal in zijn geheel door, bespreken we de verzen waar we vragen bij hebben en bezinnen we ons op wat de passage als geheel zou kunnen betekenen.
Het is heel leuk om van elkaar te horen wat een ander is opgevallen in de tekst. Er worden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld over wat sommige woorden of uitspraken betekenen of wat de achtergrond is van verschillende vertalingen. Ook spreken we over ons gevoel bij de tekst en hoe we de tekst op dit moment horen: hoe het raakt of tegen de borst stuit, hoe we onszelf in het verhaal lezen en welke boodschap we erin horen. Daarbij is elke vraag, opmerking of aanvulling van waarde. Na een uur is de tekst meer gaan leven dan tevoren!
De groep wordt geleid door ds. Gea Smit. Zij geeft waar er behoefte aan is, achtergrondinformatie bij de tekst; bij woorden, bij de tijd waarin een Bijbelboek is ontstaan of over verschillende interpretaties van de tekst. Er is een kleine vaste groep die bijna altijd aanwezig is, maar je bent nadrukkelijk ook welkom om een enkele keer te komen. Er is geen voorkennis nodig. De groep komt ongeveer eens in de 2 weken samen en bespreekt een tekst die ergens in de weken erna in de kerkdienst wordt gelezen. Zie voor de eerstvolgende data en onderwerpen van de bijeenkomsten de Agenda.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of via email
 
 
Ouderengespreksgroep Ouderengespreksgroep
De ouderengespreksgroep komt één keer per maand bij elkaar. Deze bijeenkomsten, onder leiding van ds. Gea Smit, worden op een dinsdagochtend van 10.30 – 12.00 uur in Ons Huis gehouden. De gesprekken hebben verschillende onderwerpen: bijvoorbeeld een stuk uit de Bijbel, geloofsvragen of maatschappelijke vraagstukken. Iedereen kan zo zijn of haar bijdrage leveren. U bent van harte welkom op deze bijzondere ochtenden. Als u vragen heeft kunt u bellen naar Hennie Brückner: 071-5802794 of  Ineke Meijer: 071-5802136.
 
Leesclub Leesclub


Ongeveer eens per 2 maanden komt de leesclub bij elkaar. We doen dat in Ons Huis, op een middag als de meeste deelnemers kunnen.
We streven naar een groepsgrootte van 15 deelnemers. We zitten er nu iets boven zodat er helaas geen nieuwe deelnemers bij kunnen. Eventueel kunnen we een wachtlijst aanleggen.
De boeken worden in onderling overleg gekozen. Meestal literatuur.
Schrijvers die al besproken zijn, d.w.z. enkele van hun boeken: Stefan Hertmans, Alexander Munninghoff, Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Murat Isik, Marten Toonder en vele anderen.
In anderhalf tot twee uur wordt het boek besproken. Alle deelnemers geven aan wat zij belangrijk vonden in het boek.