Ons Blad is de nieuwsbrief van de Dorpskerk en van 'Ons Huis' en verschijnt 1x per 3 weken (behalve in de zomervakantie).

Redactie

J. Hulsbos
Zwaan 12
Tel: 071-5802333

U kunt uw copy inleveren op bovengenoemd adres of via onsblad@zonnet.nl

De uitgiftedata voor het 1e halfjaar 2021 zijn als volgt:
Uiterste inleverdatum copy: Ons Blad verschijnt op:     
4  januari  9 januari
25 januari  30 januari
15 februari  20 februari
8 maart  13 maart
29 maart  3 april
19 april  24 april
10 mei 15 mei
31 mei 5 juni
21 juni 26 juni
23 augustus  28 augustus
                  
Benieuwd naar de geschiedenis van Ons Blad, klik hier.

Bankrekeningnummer Ons Blad NL97 RABO 0375 3183 72

Wilt u 'Ons Blad' per mail ontvangen, vul dan hieronder uw emailadres in en klik op 'Ja ik meld mij aan'

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres: