Ons Blad is de nieuwsbrief van de Dorpskerk en van 'Ons Huis' en verschijnt 1x per maand (behalve in de zomervakantie).

Redactie

J. Hulsbos
Zwaan 12
Tel: 071-5802333

U kunt uw copy inleveren op bovengenoemd adres of via onsblad@zonnet.nl

De uitgiftedata voor het 1e halfjaar 2023 zijn als volgt:
Uiterste inleverdatum copy: Ons Blad verschijnt op:     
30 januari 2023  4 februari 2023
27 februari 2023 4 maart 2023
27 maart 2023 1 april 2023
1 mei 2023 6 mei 2023
29 mei 2023 3 juni 2023
26 juni 2023 1 juli 2023
                  
Benieuwd naar de geschiedenis van Ons Blad, klik hier.

Bankrekeningnummer Ons Blad NL97 RABO 0375 3183 72

Wilt u 'Ons Blad' per mail ontvangen, vul dan hieronder uw emailadres in en klik op 'Ja ik meld mij aan'

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres: