Hulp en Zorg voor elkaar Hulp en Zorg voor elkaar
De gemeente rondom de Dorpskerk is een echte dorpsgemeente. Veel mensen kennen elkaar uit het dorp. In het kerkelijk leven ontmoeten mensen elkaar rondom de vieringen in de kerk, de gespreksgroepen en de activiteiten rondom de Dorpskerk en Ons Huis. Vanuit deze ontmoetingen ontstaat vaak betrokkenheid op elkaar.  Ook zijn er in een jaar een aantal vaste momenten van aandacht voor anderen. De diaconie brengt rondom Pasen en Kerst een groet en een plantje aan de ouderen in onze gemeente. Twee personen uit de gemeente sturen verjaardagskaarten naar de oudere leden van de gemeente. En de diaconie brengt persoonlijk een felicitatie over aan de gemeenteleden waarvan ze weten dat ze een huwelijksjubileum (vanaf 45 jaar) te vieren hebben.
 
Bezoekteam Bezoekteam


Wie zijn wij? 
Soms wordt leven draaglijker als je zorgen of verdriet kunt delen. En soms is het fijn als je je verhaal bij iemand kwijt kunt of gewoon even contact hebt.  Het bezoekteam wil anderen tot steun zijn. We delen het verlangen om in de geest van Jezus Christus warmte uit te stralen naar anderen en licht te zijn. Vanuit dat verlangen proberen we ieder mens met een open houding tegemoet te treden.

Wat doet het bezoekteam?
Het bezoekteam komt elke maand bijeen. We delen onze inspiratie met elkaar en stemmen af wie er bezocht wordt.
We hebben speciale aandacht voor de ouderen in onze gemeente die vanwege hun leeftijd of gezondheid minder makkelijk in staat zijn om deel te nemen aan het sociale en kerkelijke leven. We willen mensen steunen die ziek zijn. En we proberen oog te hebben voor de eenzaamheid die mensen kunnen ervaren. We willen voor iedereen die dat nodig heeft een luisterend oor bieden tijdens een bezoek, een wandeling of een ontmoeting.
Het bezoekteam participeert in de Commissie Activiteiten Senioren (CAS) van de burgerlijke gemeente Zoeterwoude, die het welzijn van ouderen in Zoeterwoude op het oog heeft.

Wilt u bezoek ontvangen?
Wilt u graag eens een bezoek ontvangen van iemand van het bezoekteam, laat het ons dan weten via een telefoontje (zie Ons Blad voor de telefoonnummers van de leden van het bezoekteam). U kunt ook een mail sturen naar: bezoekteamdorpskerk@gmail.com.

Wat kunt u van ons verwachten?
Juist in een dorp voelen veel mensen dat er ook dingen zijn die niet iedereen hoeft te weten. Het bezoekteam hecht er daarom aan dat er in vertrouwelijke sfeer gesproken kan worden en heeft een belofte in de kerk afgelegd om de persoonlijke informatie die is gedeeld geheim te houden.
 
Wel en wee Wel en wee
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag.
Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Petra van Kampen, 071-5802624, email
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.
 
Diaconie Diaconie
Soms is er meer nodig dan een alleen een luisterend oor. Als uw vraag meer van praktische aard is kunt u bij de diaconie terecht. De diaconie zal steeds ontvankelijk zijn voor signalen en hulpvragen die vanuit de gemeente of van elders binnen komen. Meer informatie over het werk van de diaconie vindt u onder het tabblad Over ons.
Contact opnemen met de diaconie kan door te bellen met Anja de Krijger tel. 071-5803226 of via email