Welkom Welkom
Welkom op de website van de Dorpskerk Zoeterwoude! Op deze pagina vindt u de activiteiten die de komende tijd plaatsvinden.
Onder het tabblad
prekenarchief staan de preken/overwegingen van de afgelopen tijd. Onder het tabblad archief staan de activiteiten van het afgelopen half jaar.
De site is voortdurend in ontwikkeling dus mocht er iets niet duidelijk zijn of u mist bepaalde informatie, laat het ons weten. U kunt dit doen via het contactformulier. Via het
contactformulier kunt u ook uw vraag/opmerking over een ander onderwerp doorgeven. 
Bent u op zoek naar bepaalde informatie op de website kunt u ook gebruik maken van de zoekfunctie  rechtsboven
 
Kerkdienst 9 augustus Kerkdienst 9 augustus
Aanstaande zondag bent u weer van harte welkom in de Dorpskerk om de dienst mee te vieren.
Voorganger is ds. Durkje Sikkema uit Zoetermeer, organist is Harry Lichtendonk.
De collecte is deze morgen bestemd voor de instandhouding van de eredienst.
U kunt uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningen van de kerkrentmeesters: 
NL48 INGB 0000549049 of 
NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie. Het is natuurlijk ook mogelijke de dienst te beluisteren via kerkomroep
Meer informatie over komende diensten vindt u onder het kopje kerkdiensten.
 
Orgelmuziek op verzoek deel 8 Orgelmuziek op verzoek deel 8
Ben Veldstra zal op woensdagavond 5 augustus weer een aantal muziekstukken op het orgel spelen, van 19.30 - 20.00 uur. U kunt het op het moment zelf beluisteren, maar het kan ook op een later tijdstip. U kunt uw verzoek indienen via het mailadres: borro@ziggo.nl
U kunt het (na)luisteren via kerkomroep.nl

Dit keer is het programma:
 1. Lied 286:  Waar de mensen dwalen in het donker
 2. G.F. Handel (1685-1759): Het Largo
 3. Lied  247:  Blijf  mij nabij
 4. Wilhelm Fink: Vöglein im Busch
 5. Lied 974: Maak ons uw liefde God
 6. J.S. Bach (1685-1750): Preludium In D-moll
 7. JdH  lied  456:  Nader mijn God bij u
 8. Fr. Chopin (1810-1849): Prélude opus 28-4
 9. Lied 975: Jezus roept hier mensen samen (Iona)
 10. F. Schubert (1797-1828) : Ave Maria
 11. Lied 904:  Beveel gerust  uw wegen
Het programma van de afgelopen weken vindt u hier. Deze zijn nog steeds te beluisteren via kerkomroep.nl.

Ben Veldstra op het orgel
 
Doopdienst 2 augustus Doopdienst 2 augustus
Wilt u de preek van deze zondag nog eens rustig nalezen, hij staat onder het tabblad prekenarchief.

Een feestelijke dienst, want in deze dienst wordt Boas Ron Janu Pool gedoopt, zoon van Ronald en Like Pool en broertje van Sjef. De predikant deze ochtend is Gea Smit-de Groot.
De collecte is voor het project van de diaconie, Noah’s Ark. Meer informatie over dit project.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL53 RABO 0373 7399 07 onder vermelding 'Noah's Ark'. De dienst is ook te beluisteren via kerkomroep. Klik hier voor de liturgie van deze dienst.
 
 
 
Zaterdagopenstelling Dorpskerk in de zomer Zaterdagopenstelling Dorpskerk in de zomer
Evenals voorgaande jaren zal ook deze zomer in de maanden juli en augustus de monumentale Dorpskerk tussen 11.00 en 15.00 uur open zijn voor bezichtiging  en/of bezinning, gebed of meditatie.
In deze ‘corona tijd‘ moeten de bezoekers zich wel houden aan de richtlijnen van het RIVM. In het kerkgebouw gelden ook een aantal regels, zoals een vaste looproute. Een enthousiaste groep vrijwilligers is bij toerbeurt aanwezig voor het geven van informatie en het houden van toezicht. Op diverse zaterdagen zullen de mooie klanken van het Van Damorgel te horen zijn.
Iedereen is welkom om de stilte, de ruimte en het licht van dit prachtige gebouw te ervaren!
Naast de zaterdag is de kerk ook op dinsdag van 10.00-12.00 uur open. De opening op vrijdagochtend komt te vervallen.
 
Kerkdienst 19 juli Kerkdienst 19 juli
Aanstaande zondag bent u weer van harte welkom in de Dorpskerk om de dienst mee te vieren.
Voorganger is ds.Steenstra uit Wassenaar.
De collecte is deze morgen bestemd voor de instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van onderstaande rekeningen van de kerkrentmeesters: 
NL48 INGB 0000549049 of 
NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie. Het is natuurlijk ook mogelijke de dienst te beluisteren via kerkomroep
Meer informatie of deze en komende diensten vindt u onder het kopje kerkdiensten.
 
Kerkdienst 5 juli Kerkdienst 5 juli
Wilt u de preek van deze zondag nog eens rustig nalezen, hij staat onder het tabblad prekenarchief.

Aanstaande zondag is er na lange tijd weer een kerkdienst waarbij een ieder weer welkom is om deze live bij te wonen. Dat is heel fijn maar ook wel even wennen, omdat de dienst nog niet als vanouds zal zijn, gezamenlijk zingen kan bijvoorbeeld nog niet. Ook zijn er beperkingen ten aanzien van het aantal zitplaatsen en het in- en uitgaan van de kerk. Maar dat alles zal niet in de weg staan om met elkaar weer een fijne dienst te hebben! Voorganger is onze eigen dominee ds. Gea Smit- de Groot.
De dienst is ook te beluisteren via kerkomroep. De collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van de kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719.
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

 
Evaluatie openstelling kerk Evaluatie openstelling kerk

Deze week hebben we in het bezoekteam terugkeken op de 7 keer openstelling van de kerk voor een kort bezoek in stilte. Om voor een ieder die daar behoefte aan heeft een zekere rust te kunnen vinden, misschien middels een gebed of meditatie of om een kaarsje aan te steken.
Als toezichthouders zijn we tot de conclusie gekomen dat het allemaal goed is verlopen. Er kwamen niet veel mensen, maar voor hen die kwamen was het een waardevol bezoek.
Daarom besloten we hiermee verder te gaan. Zodat de kerk voor dit doel open zal blijven op dinsdag en vrijdag van 10 tot 12 uur. En vanaf dinsdag 9 juni is er tijdens de kerkopenstelling van de Dorpskerk gelegenheid om ds. Gea te ontmoeten. Zij zal regelmatig op dinsdag in de kerk te vinden zijn tussen 10.15 en 11.30 uur. Ieder is welkom om even gedag te komen zeggen óf om even te komen zitten voor een intensiever gesprek. Er zullen stoelen klaar staan op veilige afstand van elkaar. Ook hebben we besloten om mooie teksten ter inspiratie en reflectie ter lezing aan te beiden.
1 juli evalueren we dit wederom en zal de voortgang van deze openstelling in verband gebracht worden met de traditionele openstelling op de zomer zaterdagen. De zaterdag openstelling heeft een ander karakter, daar betreft het een bezoek aan de kerk als monument.

Wees welkom in de kerk! 

 
Prekenarchief Prekenarchief
De preken/overwegingen van de afgelopen tijd vindt u onder het tabblad prekenarchief.