Contact Contact
Op deze pagina vindt u de o.a. de contactgegevens van de verschillende disciplines en colleges binnen de Dorpskerk.
U kunt ook contact met ons opnemen via het contactformulier. Uw vraag wordt dan via de webredactie doorgestuurd naar degene die uw vraag het beste kan beantwoorden.

Adres Dorpskerk:
Dorpsstraat 17
2381 EK Zoeterwoude-Dorp
 
Wel en wee Wel en wee
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag.
Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Petra van Kampen, 071-5802624, email
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.
 
Mailadressen Mailadressen

  Dominee Gemeente Rond de Dorpskerk

  College van Kerkrentmeesters Dorpskerk

  Factuur email adres College van Kerkrentmeesters Dorpskerk

  Voorzitter kerkenraad

  Scriba kerkenraad

  Diaconie

  Beheerder Ons Huis / koster

  Orgelcommissie Dorpskerk

  Redactie Ons Blad

 

 
Bankrekeningen Bankrekeningen
Kerkrentmeesters (ING) NL48 INGB 0000 5490 49
Diaconie (Rabo) NL53 RABO 0373 7399 07
Zendingscommissie (Rabo) NL31 RABO 0373 7399 15
Orgelfonds (ASN) NL82 ASNB 0827 4512 02
Kerkrentmeesters (Rabo) NL02 RABO 0375 3027 19
Jeugdraad (Rabo) NL48 RABO 0375 3111 06
Jeugdraad (club van 100) NL81 RABO 0326 2751 69
Suetana Musica (Rabo) NL84 RABO 0375 3242 32
Ons Blad (Rabo) NL97 RABO 0375 3183 72
 
Links Links
Protestantse kerken van Nederland
Raad van Kerken Leiden
Raad van kerken in Nederland
Nederlands Bijbelgenootschap

Ons Huis
Zangvereniging Cantate Domino

Sint Jan Parochie
HH Petrus en Paulus Leiden

Schuldhulpmaatje Zoeterwoude
Voedselbank Leiden