Diaconie Diaconie

Het werk van de diaconie

Eén van de vaste taken  van de diaconie is de ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten. Daarnaast worden de paas- en kerstgroeten verzorgd vanuit de diaconie. De rijdienst voor Swetterhagebewoners en de rijdienst voor ouderen en het regelen van collectanten tijdens de wekelijkse kerkdienst behoren ook tot de taken van de diaconie.  
De diaconie vertegenwoordigt de gemeente rond de Dorpskerk in de vergadering van het Sociaal Fonds, dat door de gemeente Zoeterwoude en de Zoeterwoudse kerken in het leven is geroepen om mensen met een laag inkomen in staat te stellen deel te blijven nemen aan sociaal-culturele activiteiten
Traditiegetrouw wordt een aantal keren per jaar een speciale collecte gehouden voor het werk van de zending.
De diaconie zal, naast de vaste taken, steeds ontvankelijk zijn voor signalen en hulpvragen die vanuit de gemeente of van elders binnen komen.
Contact opnemen met de diaconie kan door te bellen met Anja de Krijger, tel. 071-5803226 of via email.

Project

De diaconie verbindt zich steeds één of meerdere jaren aan een diaconaal project in binnen of buitenland.
Sinds 1 september 2021 ondersteunen we de stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden).
Dit project kwam onder onze aandacht bij het overlijden van ons gemeentelid Kea Fogelberg. In 1995 richtten twee Leidse huisartsen, Maria van den Muysenbergh en Kea Fogelberg, deze Stichting op. Ter nagedachtenis aan Kea wil de diaconie dit project financieel ondersteunen. Zo had zij een informatie- en adviesspreekuur voor Ongedocumenteerden in Diaconaal Centrum “de Bakkerij” in Leiden i.v.m. het toeleiden naar zorg van de Ongedocumenteerden en was zij ook buddy en ging zij met Ongedocumenteerden naar medische specialisten enz. Ongedocumenteerde vreemdelingen (vroeger noemde men hen "illegalen") zijn een heel kwetsbare groep mensen. Ze kunnen zich niet inschrijven als ingezetene van Nederland, kunnen geen legale arbeid verrichten en hebben geen mogelijkheid zich bij een zorgverzekering in te schrijven. Als ze ziek worden, hebben ze nauwelijks toegang tot onze gezondheidszorg. De stichting heeft de volgende statutaire doelstelling:" het voor illegaal in Leiden verblijvende personen met gezondheidsklachten bereikbaar maken van de voor hen benodigde gezondheidszorgdiensten en -voorzieningen en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords". Wij als diaconie vinden het belangrijk dat een ieder in onze maatschappij geholpen moet worden en bevelen dit project van harte bij uw aan.
Meer informatie vindt u op de website van GIL.
terug