Blog: Vertalen Blog: Vertalen
In herinnering
Vorige week ontving ik het onverwachtse bericht dat mijn oud docent dr. H.W.H. Hollander, Harm Hollander, is overleden. Bij een kleine opleiding heb je vaak meer contact met je docenten dan bij een grotere opleiding (zoals bij de opleiding psychologie). Vandaar dat er heel wat persoonlijke herinneringen bovenkwamen. Veel grappige herinneringen, sommige ontroerend en anderen vak-gerelateerd. Hollander was gespecialiseerd in het onderzoek naar de geschriften van Paulus in het Nieuwe Testament. Naast zijn werk als docent aan de Leidse Universiteit heeft hij meegewerkt aan verschillende bijbelvertalingen. Niet alleen wist hij heel veel van de omgeving en de taal waarin de brieven van Paulus zijn ontstaan. Hij bezat ook het vermogen om de grondtaal (Grieks) te vertalen naar helder, kernachtig Nederlands.

Hollander heeft mij geleerd dat als je een bijbeltekst leest, je vaak leest wat je al weet of dénkt te weten over die tekst. Maar als je de tekst nauwkeurig en met een frisse blik bestudeert dan kom je tot nieuwe ontdekkingen, prentte hij ons in. 

Een nieuwe Bijbelvertaling, een frisse blik
Ook bijbelteksten die je al heel goed kent, kun je met een frisse blik lezen. Bijvoorbeeld door  een nieuwe vertaling te vergelijken met een oudere. 

Op woensdag 13 oktober is de nieuwste Bijbelvertaling, de NBV21, gepresenteerd en overhandigd aan koning Willem-Alexander, beschermheer van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. 

Uitproberen
Ik zocht in deze NBV21 een tekst op die mij aan het hart ligt. De tekst die bij mijn belijdenis is uitgesproken. Bij het lezen merk ik dat de woorden van de oude vertaling uit 1951 (de NBG ’51) in mijn herinnering en mijn gevoel zijn gekerfd. De woorden van deze vertaling zullen mij waarschijnlijk altijd bij blijven, omdat ze op dat voor mij belangrijke moment over mij zijn uitgesproken. Als ik de nieuwste vertaling (NBV21) lees, is het even wennen. De zin is korter, er staan net wat andere woorden en het spreekritme van de woorden (dat nog altijd in mijn hoofd klinkt) is anders. Staat er hetzelfde? Ja, dat wel! Als ik het nog eens herlees, merk ik ook: deze nieuwe vertaling is helderder. De woorden zijn meer woorden van nu en het verband binnen de zin is duidelijker geworden (er staat geen ingewikkelde zinsconstructie meer). Zo klinkt mijn belijdenistekst als nieuw, met andere woorden. Het staat dichterbij me. Dichter bij de persoon die ik vandaag ben en hoe ik de dingen zelf zou zeggen. 

Dichterbij Gods boodschap
Hoe belangrijk is het dat de Bijbel steeds opnieuw vertaald wordt! Nieuwe vertalingen laten ons steeds opnieuw ontdekken wie God voor ons is. Ze wekken de boodschap van Gods liefde voor de wereld tot leven. 
 
terug