Blog: Over de waarheid van christelijk geloof Blog: Over de waarheid van christelijk geloof
Er zijn van die momenten in je leven die je niet snel vergeet. Een van die momenten was voor mij in Leiden thuis bij prof. H.J. de Jonge tijdens een mondeling tentamen.
Mijn laatste jaar van de studie Godgeleerdheid in Leiden bestudeerde ik bij hem de evangeliën van het Nieuwe Testament met als thema de opstanding. Na heel veel bestudeerde perikopen uit het Nieuwe Testament, geraadpleegde commentaren en gelezen artikelen, stelde hij de tentamenvraag: ‘Heeft Maria werkelijk bij een leeg graf gestaan?’

Ik weet nog dat ik dit een vreemde vraag vond. Want, dat kun je toch niet weten? Mijn antwoord dat het niet onmogelijk is, iets te snel gegeven, veroorzaakte een korte (maar felle) woede-uitbarsting. Achteraf gezien had ik dat kunnen voorzien. Want, als je de lege graf verhalen op een historische manier bestudeert, dan zijn het verhalen die geschreven zijn om aan de lezers het bewijs te leveren dat de opstanding echt is gebeurd. Ze bevestigen volgelingen van Jezus in hun geloof. Deze reden van ontstaan van de lege-grafverhalen maakt het historisch onwaarschijnlijk dat Maria daadwerkelijk bij een leeg graf van Jezus heeft gestaan.

Na afloop van het tentamen snapte ik eigenlijk niet zo goed waarom H.J. de Jonge zich over dit punt zo druk maakte. Ik ben dat later beter gaan begrijpen, omdat ik veel gelovigen heb ontmoet die worstelen met de vraag of de verhalen uit de bijbel wel ‘echt’ gebeurd zijn. Dat kan een hele worsteling zijn. De woede tijdens het tentamen had daar vermoedelijk iets mee te maken. Je kunt de waarheid van geloof niet bewijzen. Als je je geloof ervan afhankelijk maakt of de verhalen uit de bijbel historische feiten zijn, dan zal je geloof snel aan het wankelen worden gebracht. Het zal zeker niet aan vertrouwen winnen.

En dat is wat H.J. de Jonge geloof ik uiteindelijk op het oog had: leerlingen die zelfstandig en met zelfvertrouwen de bijbel kunnen lezen. En hopelijk in vertrouwen en gehoorzaamheid naar de boodschap van Jezus leven, zoals de eerste volgelingen en tijdgenoten van Jezus ooit overtuigd zijn geraakt van het belang gehoorzaam te zijn aan Jezus’ boodschap van Gods komende rijk.

De herinnering aan het tentamen is niet de leukste herinnering die ik heb aan H.J. de Jonge. Het is er wel één, die één van de kenmerken blootlegt die ik het meeste in hem heb bewonderd: zijn bevlogenheid in het aanleren van een onderzoekende, zelfverzekerde en zorgvuldige manier van lezen van de bijbel. H.J. de Jonge was mijn hoofdvakdocent. Hij heeft mij gevormd in de manier waarop ik nog steeds elke week het Nieuwe Testament bestudeer. Hij is van betekenis geweest. 
 
terug