Blog: Een tragedie uit de 19e eeuw en The Voice Blog: Een tragedie uit de 19e eeuw en The Voice
Een seksueel schandaal uit de 19e eeuw
Het waren Nationale Voorleesdagen. Een mooie stimulans om het boek uit te lezen waar ik al een tijd in bezig was. Ik las ‘De barones en de dominee. Een verboden liefde in de negentiende eeuw’ van Wim Coster. Een verhaal over een affaire tussen een gehuwde dominee in Zwolle en een barones die weduwe was geworden. Het klinkt als een sappig verhaal: een verboden affaire, een buitenechtelijk kind dat werd geboren in een ander land, een vlucht uit Nederland. Maar zo leest het verhaal niet. Want het is opgeschreven door een historicus, die het verhaal van twee mensen zo goed mogelijk heeft gereconstrueerd uit archieven, krantenberichten en juridische stukken. Het einde van het boek stelt de vraag: is er inderdaad een kind geboren uit de relatie tussen barones en dominee of kan het toch zo zijn dat hun relatie puur geestelijk is gebleven, zoals beiden altijd hebben volgehouden?br />
De tragedie van oordeel en vooroordeel en een verborgen gebleven waarheid
De vraag blijft onbeantwoord. En kon in feite alleen beantwoord worden door de hoofdpersonen zelf en één of twee getuigen. Wat er zich privé heeft afgespeeld valt niet te reconstrueren. En het wordt door de historicus die zich zoveel mogelijk op feiten baseert dan ook niet ingevuld. Wat het boek dan wel boven bracht: de tragedie die alle berichtgeving, beschuldigingen, binnenkerkelijke en strafrechtelijke procedures hebben veroorzaakt in de levens van niet alleen die twee individuen, maar hun families, hun kerkelijke gemeente en zelfs een heel land.

De waarheid rond The Voice of Holland
Ik kon niet anders dan denken aan het drama dat zich rond het tv-programma ‘The voice of Holland’ afspeelt. De schokkende verhalen die zijn bovengekomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en de aanklachten die zijn ingebracht tegen een aantal prominente figuren.
Ik merkte de drang om te willen weten: wat is er precies gebeurd? Maar ook in dit verhaal is wat zich heeft afgespeeld niet met honderd procent zekerheid vast te stellen. Hopelijk komt de waarheid boven tafel en vindt rechtvaardigheid zijn weg. In de tussentijd is de pijn die alle berichtgeving en de beschuldigingen veroorzaken in de levens van zoveel families, betrokkenen, vrouwen en mannen - in het hele land, wat bovenkomt. 

Eenzaam
In onze huidige samenleving lijkt de neiging om alle persoonlijke ervaringen en gevoelens publiek te maken en ‘mee’ te beleven sterker dan ooit. En gaat publieke veroordeling sneller en harder dan ooit. Toch valt ook uit de oude geschiedenis van de barones en de dominee, in een tijd waarin níet alle berichtgeving via de band van de ervaring ging, op te maken hoe eenzaam het kan zijn voor de vele betrokkenen dat de waarheid het daglicht niet mag zien.

Gebed
Ik bid voor een wereld waarin dat anders is, om recht, om heling. Voor iedereen die eenzaam staat in wat gebeurd is en schade heeft opgelopen die diep ingrijpt. Dat er mensen zijn waarbij het veilig is om je verhaal te doen. Dat er allereerst geluisterd wordt. En dat er hulp is, bij mensen en bij God.
terug