Wel en wee Wel en wee
Hoort of ziet u iets in de gemeente, waarvan u denkt, dat de kerkenraad dat moet weten, bel dan gerust één van de volgende telefoonnummers.
Onze predikant, Gea Smit, is werkzaam voor de gemeente op de dagen dinsdag, woensdag en donderdag.
Als vast moment in de week is zij elke dinsdagochtend telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur op het telefoonnummer: 071-5210342, email
Ook kunt u contact opnemen met de scriba mevr. Petra van Kampen, 071-5802624, email
Contactpersoon bij overlijden: 071-5802333/06-50620397 (de heer Jan Hulsbos, ouderling-kerkrentmeester)

Het is beter dat er een dubbel signaal wordt afgegeven dan dat er helemaal geen signaal komt. Dit alles onder het motto: “gemeente zijn is ook: omzien naar elkaar”.
terug