Wat te doen bij overlijden Wat te doen bij overlijden


BEGRAAFPLAATSTARIEVEN  m.i.v. 1 januari 2021      

BEGRAAFPLAATS  
Aankoop eigen graf voor 20 jaar (incl. afkoop onderhoud, maar excl. kosten grafopening en –sluiting)
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)
3.200,--
Kosten tweede lichaam in eigen graf (incl. afkoop onderhoud,
maar excl. kosten grafopening en –sluiting)
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)
1.300,--
Kosten verlenging van 10 jaar (incl. afkoop onderhoud) 1.000,--
Gebruik huurgraf voor 15 jaar (incl. afkoop onderhoud, maar excl. kosten grafopening en –sluiting)
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)
1.800,--
URNENTUIN  
a. 1e asbus voor 20 jaar (dubbel graf),
incl. afkoop onderhoud.                                                               
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)
2.000,--
b. Bijzetting 2e asbus in dubbel graf, als bedoeld onder a.
Inclusief overige kosten gemerkt (l)
500,--
 
c. Asbus voor 20 jaar; (enkel graf),
incl. afkoop onderhoud.                                                               
Inclusief overige kosten, gemerkt (1)
1.600,--
d. Kosten verlenging van 10 jaar (incl. afkoop onderhoud) 900,--
OVERIGE KOSTEN
Bijdrage in algemene kosten kerkgebouw 250,--
Overschrijving eigendomsbewijs 70,--
Organist voor gemeenteleden 75,--
Kosten grafopening en –sluiting (2 diep) 450,--
Kosten grafopening en –sluiting (1 diep) 300,--
Kosten i.v.m. wegnemen en terugplaatsen gedenkteken 200,--
Plaatsen extra gedenkteken 100,--
Gebruik kerkgebouw voor niet gemeenteleden 350,--
Organist voor niet-gemeenteleden 150,--
Bijzetting asbus in eigen graf 500,--
Gebruik kerkgebouw voor gemeenteleden (1)
Gebruik kerkgebouw(condoleance & opbaring) (gem.leden) (1)
Predikant voor gemeenteleden (1)
In bijzondere gevallen is het college van kerkrentmeesters bevoegd af te wijken van deze bedragen  

                                                                                             

terug