Het profiel van de gemeente Het profiel van de gemeente
vervolg
De kerkelijke gemeente heeft een rijke muzikale traditie. Naast ondersteuning van het orgel worden de zondagse diensten regelmatig muzikaal opgeluisterd met fluitspel van het ensemble Tibia .
De diensten worden diverse keren per jaar begeleid door het koperensemble Suetana Musica. Ook het Kleinkoor verleent regelmatig haar medewerking aan de dienst.

Rondom de kerk is een rustieke begraafplaats die in 2012 geheel is gerenoveerd.

De gemeente heeft een aantal jaren geleden ervoor moeten kiezen om de predikantsplaats part time in te vullen (nu 60%). Dat betekent dat de pastorale zorg voor een deel is overgenomen door een bezoekteam dat regelmatig mensen in onze kerkelijke gemeente bezoekt.
De eigen predikant gaat gemiddeld eens in de veertien dagen voor. Er wordt daarom een beroep gedaan op gastpredikanten die veelal een band met onze gemeente hebben opgebouwd.
Eens in het kwartaal verzorgen leden van onze kerk de dienstvoorbereiding en de overdenking.

Onze kerk staat (ook in het dorp Zoeterwoude) bekend als een “doe” gemeente. Ook mensen die niet regelmatig in de kerk komen verrichten vrijwilligerswerk in en rondom de kerk en het multifunctionele centrum ‘Ons Huis’. Dit is een ontmoetingsplaats waar activiteiten van verschillende aard, al dan niet gerelateerd aan de kerkelijke gemeente, plaatsvinden.

Vanwege de specifieke kwaliteiten van de historische kerk vinden er regelmatig concerten plaats. De kerk wordt ook gezien als een ontmoetingsplaats waar ruimte is om elkaar te ontmoeten op zowel spiritueel, sociaal als cultureel gebied.
Ook voor minder formele gelegenheden is het een unieke plek om iets te vieren of te beleven. De kerk wordt binnenkort aangepast om deze functies te kunnen versterken.
 
terug