Ons Huis

Ons Huis

Multifunctioneel centrum

Het multifunctioneel centrum 'Ons Huis' heeft een vooraanstaande positie in de kerkelijke gemeenschap. In het algemeen heeft dit gebouw tijdens het seizoen een hoge bezettingsgraad. Het vervult ook een belangrijke rol in de dorpse leefgemeenschap omdat het ook aan derden, niet kerkelijk betrokken personen en instanties wordt verhuurd.
Het gebouw heeft een grote gebruikswaarde omdat er veelsoortige activiteiten tegelijkertijd kunnen plaatsvinden.

Ons Huis biedt onderdak aan verschillende sport- en gymclubs, muziek- en dansverenigingen. Daarnaast worden er heel veel andere activiteiten in en om Ons Huis georganiseerd. De exploitatie van het multifunctioneel centrum is in handen van de Jeugdraad.

Contact

email
071-5801172
Kosterspad 3

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws:
www.onshuiszoeterwoude.nl

 

terug