Ons Blad is de nieuwsbrief van de Dorpskerk en van 'Ons Huis' en verschijnt 1x per 3 weken (behalve in de zomervakantie).

Redactie

J. Hulsbos
Zwaan 12
Tel: 071-5802333

U kunt uw copy inleveren op bovengenoemd adres of via onsblad@zonnet.nl

De uitgiftedata voor het 2e halfjaar 2021 zijn als volgt:
Uiterste inleverdatum copy: Ons Blad verschijnt op:     
6 december 2021 11 december 2021
   
   
   
                  
Benieuwd naar de geschiedenis van Ons Blad, klik hier.

Bankrekeningnummer Ons Blad NL97 RABO 0375 3183 72

Wilt u 'Ons Blad' per mail ontvangen, vul dan hieronder uw emailadres in en klik op 'Ja ik meld mij aan'

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

E-mailadres: