Blog: Na een jaar vol chaos: laat er licht zijn! Blog: Na een jaar vol chaos: laat er licht zijn!
Een chaotisch 2021
Wat een chaotisch jaar was het. Steeds als je dacht: het gaat weer de goede kant op, kwam er wel weer een wijziging, andere regels, een nieuwe lockdown. Wat chaotisch was het voor de zorg als de ziekenhuisopnames weer toenamen. Wat chaotisch voor ondernemingen die steeds opnieuw de klap van nieuwe beperkingen moesten opvangen. Wat chaotisch voor de gezinnen met kinderen bij weer een periode met z’n allen thuis blijven. En wat een chaotische aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet.

Hoe dit nieuwe jaar te beginnen
Mij is afgelopen jaar vaak het gevoel bekropen dat de logica mist. Het valt niet goed te voorspellen hoe het de komende tijd weer gaat. Aan het begin van een nieuw jaar heb ik me dan ook afgevraagd met welke hoop aan dit jaar te beginnen. Ik vond hernieuwde moed bij het allereerste verhaal uit de bijbel, het scheppingsverhaal uit Genesis 1.

Genesis 1
Er is een chaos van de oervloed, woest en doods. Geen orde, geen logica. Maar er is wel een geest die dat kan scheppen. Gods geest die over het water zweeft. En leven begint als God zegt: Laat er licht zijn! God maakt onderscheid tussen licht en donker, water en hemel en land. Daarmee ontstaat tijd en ontstaat ruimte. En wordt leven mogelijk. Er kan van alles bloeien en groeien.

Licht scheppen
In de chaos van afgelopen jaar is bloei en groei soms lastig te ontwaren. Zeker als de logica en de voorspelbaarheid van de dingen lijkt te ontbreken. Maar er is wel een geest die orde kan scheppen! Want God schept de mensen als evenbeeld. Laat de scheppingsdaad van God daarom een evenbeeld krijgen aan de start van dit nieuwe jaar. Dat wij in alle chaos leven en bloei mogelijk maken, door te zorgen voor de schepping, en voor elkaar. Voor 2022 wens ik ieder een goed jaar toe. Dat we elkaars leven lichter maken.
terug