zondag 5 maart 2023 om 10.00 uur

2e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger(s): mevr. D.A. Rietveld, Bleiswijk
Tekst(en): Psalm 121 & Mattheus 17: 1 t/m 13
Organist: Harry Lichtendonk

Collecte: diaconie 40 dagen project Leger des Heils Leiden.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL53 RABO 0373 7399 07 onder vermelding '40 dagen project'.
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug