zondag 19 februari 2023 om 10.00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): ds. E.J. de Wijer, Amsterdam
Tekst(en): Jesaja 49, 1-7 & I KorintiĆ«rs 1, 1-17
Organist: Cor Graafland

Collecte: Instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van het college van kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug