zondag 15 mei 2022 om 10.00 uur

Zondagsdienst
Voorganger(s): Ds. Gea Smit-De Groot
Tekst(en): Genesis 24:42-48;62-67 & Johannes 13:31-35
Organist: Peter Kuijt

Collecte: Instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van de kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug