zondag 10 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: ds. S.L. Schoch, Den Haag
Zondagsdienst
Tekst(en): Gezang 10 & Efeziërs 5 : 15 – 21 & Marcus 7 : 31 - 37

Met muzikale begeleiding van Suetana Musica o.l.v. Bob Theunissen
Collecte: Instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van de kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug