zondag 3 oktober 2021  om 10.00 uur
Voorganger: mevr. D. Rietveld, Bleiswijk
Zondagsdienst
Organist: Ineke Coenders

Collecte: Kerk en Israël
Meer achtergrondinformatie over Israëlzondag kunt u hier lezen.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL53 RABO 0373 7399 07 onder vermelding 'Kerk en Israël'.
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug