zondag 19 maart 2023 om 10.00 uur

4e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger(s): Ds. Gea Smit-de Groot
Tekst(en): Exodus 16:4-15 & Johannes 6:25-36, 41-51
Organist: Ineke Coenders

Collecte: diaconie 40 dagen project Leger des Heils Leiden.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL53 RABO 0373 7399 07 onder vermelding '40 dagen project'.
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u bij de bewuste datum klikt op 'luisteren', dan bent u verbonden met de dienst. U hoeft niet in te loggen
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug