zondag 12 maart 2023 om 10.00 uur

3e zondag van de 40-dagentijd
Voorganger(s): ds. N.K. Mos, Voorschoten
Tekst(en): Jozua 24: 1 t/m 15 & Johannes 4: 1 t/m 19
Organist: Cor Graafland

Collecte: diaconie 40 dagen project Leger des Heils Leiden.
U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL53 RABO 0373 7399 07 onder vermelding '40 dagen project'.
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug