zondag 8 mei 2022 om 10.00 uur

Dienst door gemeenteleden
Voorganger(s): Meditatie: Dirk Kolff
Tekst(en): Numeri 27: 12-23 & Johannes 11: 1-16

Piano: Ineke Coenders
Met medewerking van het Kleinkoor.
Collecte: Instandhouding van de eredienst
U kunt uw gift overmaken op één van de rekeningen van de kerkrentmeesters: NL48 INGB 0000549049 of NL02 RABO 0375302719
Klik hier voor de liturgie van deze dienst.

Om deze dienst te beluisteren klik hier.
Als u vervolgens klikt op “audio afspelen” dan bent u verbonden met de dienst.
Contactpersoon: Esther Zonneveld email

terug