Bezoekteam Bezoekteam


Wie zijn wij? 
Soms wordt leven draaglijker als je zorgen of verdriet kunt delen. En soms is het fijn als je je verhaal bij iemand kwijt kunt of gewoon even contact hebt.  Het bezoekteam wil anderen tot steun zijn. We delen het verlangen om in de geest van Jezus Christus warmte uit te stralen naar anderen en licht te zijn. Vanuit dat verlangen proberen we ieder mens met een open houding tegemoet te treden.

Wat doet het bezoekteam?
Het bezoekteam komt elke maand bijeen. We delen onze inspiratie met elkaar en stemmen af wie er bezocht wordt.
We hebben speciale aandacht voor de ouderen in onze gemeente die vanwege hun leeftijd of gezondheid minder makkelijk in staat zijn om deel te nemen aan het sociale en kerkelijke leven. We willen mensen steunen die ziek zijn. En we proberen oog te hebben voor de eenzaamheid die mensen kunnen ervaren. We willen voor iedereen die dat nodig heeft een luisterend oor bieden tijdens een bezoek, een wandeling of een ontmoeting.
Het bezoekteam participeert in de Commissie Activiteiten Senioren (CAS) van de burgerlijke gemeente Zoeterwoude, die het welzijn van ouderen in Zoeterwoude op het oog heeft.

Wilt u bezoek ontvangen?
Wilt u graag eens een bezoek ontvangen van iemand van het bezoekteam, laat het ons dan weten via een telefoontje (zie Ons Blad voor de telefoonnummers van de leden van het bezoekteam). U kunt ook een mail sturen naar: bezoekteamdorpskerk@gmail.com.

Wat kunt u van ons verwachten?
Juist in een dorp voelen veel mensen dat er ook dingen zijn die niet iedereen hoeft te weten. Het bezoekteam hecht er daarom aan dat er in vertrouwelijke sfeer gesproken kan worden en heeft een belofte in de kerk afgelegd om de persoonlijke informatie die is gedeeld geheim te houden.
terug