Gespreksgroep Geloven

Gespreksgroep Geloven
In het winterseizoen, zo tussen september en mei, komt de gespreksgroep Geloven bijeen. Onder leiding van ds. Gea Smit denken zij met elkaar na over levens- en geloofsvragen in deze onrustige wereld. De deelnemers dragen zelf de onderwerpen aan. Voorbeelden hiervan zijn: de werking van de Geest, kerk en politiek, bidden en erfzonden.
Deze avonden zijn voor de deelnemers heel zinvol en verrijkend. Iedereen die wil aanschuiven bij de groep is van harte welkom. De bijeenkomsten worden op een donderdag bij één van de leden thuis gehouden van 19.30 – 21.00 uur.
Kom gerust een keer een avond bijwonen.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, via email of tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of Ineke Meijer: 071-5802136
terug