Hulp en Zorg voor elkaar Hulp en Zorg voor elkaar
De gemeente rondom de Dorpskerk is een echte dorpsgemeente. Veel mensen kennen elkaar uit het dorp. In het kerkelijk leven ontmoeten mensen elkaar rondom de vieringen in de kerk, de gespreksgroepen en de activiteiten rondom de Dorpskerk en Ons Huis. Vanuit deze ontmoetingen ontstaat vaak betrokkenheid op elkaar.  Ook zijn er in een jaar een aantal vaste momenten van aandacht voor anderen. De diaconie brengt rondom Pasen en Kerst een groet en een plantje aan de ouderen in onze gemeente. Twee personen uit de gemeente sturen verjaardagskaarten naar de oudere leden van de gemeente. En de diaconie brengt persoonlijk een felicitatie over aan de gemeenteleden waarvan ze weten dat ze een huwelijksjubileum (vanaf 45 jaar) te vieren hebben.
terug