College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters voeren het beheer over de materiële zaken van de gemeente Rond de Dorpskerk. Daartoe behoort o.a. het beheer en onderhoud van het kerkgebouw, de pastorie, de kosterswoning en de begraafplaats. De exploitatie van het multifunctioneel centrum Ons Huis is overgedragen aan de jeugdraad, maar behoort formeel ook tot de verantwoordelijkheid van het college van kerkrentmeesters.
Om de financiën op orde te houden worden jaarlijks diverse financiële akties gehouden, zoals de Aktie Kerkbalans. Maar ook de Paascollecte en de Eindejaarscollecte zijn vaste inkomstenbronnen voor de exploitatie.
Het college van kerkrentmeesters wordt daartoe bijgestaan door het college van notabelen.
terug