Blog: Uitzeven wat passend is – over de blijvende waarde van familie Blog: Uitzeven wat passend is – over de blijvende waarde van familie
Wat van waarde blijft
Mijn ouders zijn verhuisd van hun eigen huis naar een verzorgingshuis. Met mijn vader nam ik zijn boeken door om te kiezen welke 2 meter (x 6 planken hoog) er mee mocht. Een leven lang, geschiedenis van mijn vader trok voorbij. Zijn boekenkast was zorgvuldig opgebouwd vanaf zijn studie theologie in Amsterdam en Straatsburg tot en met de gemeentes die hij gediend heeft in Drenthe, Friesland, Zuid-Holland en Twente. En nu dus het moment om daaruit te kiezen wat oude herinneringen zijn die niet meer meegedragen hoeven naar de laatste fase, welke boeken hun waarde verloren hebben door de verandering van de tijden en welke boeken nog steeds van waarde zijn of zijn gebleven...
Twee en een half weekend kostte het voor we alle meters boeken hadden doorgenomen. Dat lijkt lang en toch duurde het kiezen zelf niet lang. Er tekende zich een heel duidelijk beeld af wat voor mijn vader van blijvende waarde is.
Tot mijn verwondering riepen zijn keuzes veel herkenning bij mij op. Dat bracht mij bij de grotere vraag in hoeverre ik zijn geschiedenis herhaal of mijn eigen, unieke keuzes maak.
Legaat en delegaat
Ik kreeg van ds. Mendie Hofma, redacteur van het vakblad Contextueel Pastoraat een editie met als thema ‘legaat en delegaat’ (contextueel pastoraat is pastoraat dat zich richt op de relaties met je familie en naasten). Ik las: Legaat is wat je als waardevol sorteert vanuit de toerusting die je, tegen wil en dank misschien, van je ouders meekreeg. En wat je weer door geeft aan wie na je komen. Het is wat je ontvangt als normen of waarden (bijvoorbeeld een maatschappelijke taak, sportbeoefening, zelfzorg, gevoel voor kunst of geloof). Soms zijn het beklemmende of dwingende verwachtingen en opdrachten die ouders hun kinderen opleggen, waar kinderen tot in de volwassenheid mee kunnen worstelen. Dan heet het delegaat.
De kunst is om daar ‘uit te zeven’ wat voor jou passend is. En wat leven-bevorderend is en je wilt doorgeven aan wie na je komt. Dit zijn gedachten van Ivan Boszormenyi-Nagy. Ze kunnen bevrijdend werken, omdat ze recht doen aan je familietraditie én jezelf. Wat een mooie opdracht: uit een vorige generatie uitzeven van waarde is.
 
terug