Blog: Omgaan met verschillen Blog: Omgaan met verschillen
Eilandjes die elkaar niet raken
Soms krijg ik het gevoel dat deze Coronatijd ons steeds meer tot eilandjes maakt, die elkaar niet raken. Is dat door de beperking van onze bewegingsvrijheid? Of omdat rondom Pasen altijd weer aan het licht komt hoe verschillend wij dit christelijke feest beleven?...

Verschillen in beleving
Geurt Roffel, predikant van de oecumenische geloofsgemeenschap Het Brandpunt in Amersfoort, vertelde in de Woord en Weg over zijn gemeenschap. Het is een gemeenschap waarin twee tradities (protestants en katholiek) samenkomen. Dat brengt automatisch grote verschillen in beleving voort. Hij vertelde hoe zijn gemeenschap omgaat met die verschillen:
‘Juist als de diversiteit groot is, ontkom je er niet aan jezelf te laten zien. De een zal dan zeggen dat ‘ie niets met jouw ideeën kan, terwijl de ander het juist inspirerend vindt wat jij gelooft. Samen gemeente zijn is dan steeds opnieuw luisteren naar wat woorden en beelden en tradities betekenen voor een ander en jouzelf. Is het de moeite waard om steeds zo intensief te blijven zoeken? Ja, want de ander is belangrijk om mij aan te vormen. Wat iemand tegenover me beleeft, werkt anders dan de mogelijkheden uit een boekje halen. Uit de eerste hand van mensen horen hoe ze beleven, daardoor leer je elkaar kennen. En in die ontmoeting ontspringt er wat.’
(Het hele gesprek met ds. Geurt Roffel, in het maart nummer 2021 op pag. 5-7, is te downloaden via: www.protestantsekerk.nl/magazine/)
Intensief maar de moeite waard
Zo kan gemeente-zijn intensief zijn en daar kun je je soms vermoeid bij voelen. Tot je weer in het oog krijgt, hoe je juist door van elkaars verschillen te weten, meer samen bent dan als je dat niet opbrengt. We gaan dit Coronajaar Pasen in met de wetenschap dat het allemaal niet perfect is. We worstelen met regels en vrijheid. Met verantwoordelijkheid
terug