Blog: Mildheid Blog: Mildheid
Over de scheidende rector van de Protestantse Theologische Universiteit, prof. dr. Mechteld Jansen, werd geschreven dat zij bestuurde vanuit een grote mildheid. Dat ze met mildheid kon reageren op aanstootgevende dingen die bij tijd en wijle gezegd worden. Nadat ik dit gelezen had, bleef dat in mijn gedachten rondgaan: mildheid. Wat een prachtige gave is dat. Dat je mild kan zijn.
Ik vraag me af of dat een gave is die je van nature kan bezitten. Als iemand heel erg emotioneel reageert, ben ik van nature geneigd om emotioneel terug te reageren. Dat is een psychologisch verschijnsel: verdriet roept verdriet op, boosheid roept boosheid op en ga zo maar door.
Het lijkt niet een erg belangrijke waarde in onze samenleving te zijn, mildheid. Als het over leiderschap gaat, dan is een goede leider rechtvaardig of rechtdoorzee, duidelijk of staat voor zijn/haar idealen. Al lijkt de betekenis van die dingen in het politieke mijnenveld van de kabinetsformatie soms wat te verschuiven... Een zachte kracht als mildheid hoor ik zelden genoemd.
In de christelijke traditie is mildheid belangrijk. Paulus noemt Christus mild (2 Kor. 10:1) en in zijn brieven roept hij gemeenteleden op tot vriendelijkheid, zachtmoedigheid en vergevingsgezindheid.
Mildheid vraagt offers en geduld. Maar als het lukt, dan roept het ook nieuwe mildheid op. Dat is wat waard!
terug