Blog: Hetzelfde en toch weer anders Blog: Hetzelfde en toch weer anders
Vrije tijd in lock-down
Wat doe je met je vrije tijd nu we die door de lock-down niet meer vrij kunnen invullen? Wij zijn de afgelopen tijd veel naar het strand gegaan. Het voelde soms alsof we altijd maar hetzelfde doen. Toch is het ook altijd weer anders. De ene keer liet eb allemaal ondiepe slenken achter met kleine eilandjes om overheen te springen. Een andere keer waren er zandduinen gevormd en was het zo zonnig dat we in de luwte lekker zaten in het zachte zand. Een andere keer zagen we veel schelpen langs de waterlijn en werden we strandjutter. Een andere keer bouwden we kastelen. En weer een andere keer liepen we voetballend langs de waterlijn en trokken we sprintjes.

Voor het tweede jaar lock-down
De veertigdagentijd begint alweer bijna. Vorig jaar viel de eerste lock-down in de veertigdagentijd. Ik weet nog hoe we in de (online) kerkdiensten de verhalen over Mozes volgden. Hoe de ‘woestijnervaring’ een thema werd en hoe in de samenleving de hoop doorklonk dat een tijd van verplicht thuis zitten nieuwe inzichten zou kunnen opleveren over wat belangrijk is in het leven.
Dit jaar beginnen we de eerste zondag van de veertigdagentijd in de kerk met het lezen van het verhaal over Jezus die veertig dagen in de woestijn is. Het voelt alsof we weer hetzelfde pad gaan bewandelen als vorig jaar, toen we ook met dit verhaal begonnen. Toch is het ook anders.
Hetzelfde en toch weer anders
Dit jaar beginnen we niet met Mattheüs 4:1-11, waarin uitgebreid verteld wordt hoe Jezus strijdt met de verleidingen door de duivel. We lezen over Jezus in de woestijn uit Marcus 1 (vs. 12-13).
In het Marcusevangelie klinkt in deze vertelling vanuit de woestijn niets door van een spirituele ervaring. Het Marcusevangelie vertelt niet dat Jezus, voordat zijn werk begint, in de woestijn overweegt wat voor soort Messias hij wil zijn. Het laat niet zien hoe de woestijnervaring direct volgt op de piekervaring van zijn doop in de Jordaan. Het zet Jezus niet neer als een voorbeeld van standvastigheid dat we als volgelingen proberen na te volgen. Het meldt simpelweg hoe Jezus naar de woestijn werd gedreven en er veertig dagen was en door satan op de proef werd gesteld. Als een mededeling.
Marcus 1:12-15 vertelt hetzelfde dus anders: het verhaal van Jezus klinkt op een ander moment in de tijd en wordt gehoord door mensen in een andere situatie. Ook voor ons zal de komende periode van verstilling en inkeer, deze veertigdagentijd, anders zijn. We zijn weer een jaar verder en dichterbij een terugkeer naar het (meer) sociale leven en we horen de verhalen over het lijden van Jezus anders. Het zal daarom ongetwijfeld andere inzichten opleveren. 
 
terug