Preek kerkdienst 15 maart Preek kerkdienst 15 maart
Voorganger: ds. Gea Smit 
Eerste Schriftlezing: Exodus 6:2-9, 28 - 7:7 (Nieuwe Bijbelvertaling, NBV)
Tweede Schriftlezing: Johannes 4:5-26 (Bijbel in Gewone Taal, BGT)
Klik hier voor de preek.
terug