Paascollecte 2021 Paascollecte 2021
Op deze plek willen we u herinneren aan de Paascollecte. 
Normaliter bevindt zich in het Paasnummer van Ons Blad een enveloppe voor de Paascollecte, die dan weer bij u opgehaald werd. Vanwege het Corona virus hebben wij besloten om dit jaar (evenals vorig jaar) geen gebruik te maken van enveloppen om zoveel mogelijk de kans op besmetting tegen te gaan.
Wij vragen u dit jaar uw Paasbijdrage over te maken op één van de bankrekeningen van het college van kerkrentmeesters, onder vermelding van “Bijdrage Paascollecte”.
NL 02 RABO 0375 3027 19 of NL 48 INGB 0000 5490 49
Naast de aktie Kerkbalans en de kerkcollecten, vormen de opbrengsten uit de Paascollecte en de Eindejaarscollecte een vaste bron van inkomsten voor ons als Dorpskerkgemeente. Daardoor kan de verkondiging van het evangelie en het pastoraat gaande blijven en kunnen de gebouwen blijvend worden onderhouden.
Kortom: we kunnen deze inkomstenbronnen niet missen. Mogen we op uw medewerking rekenen?
Bij voorbaat dank., Jan Hulsbos, penningmeester
 
terug