Leesclub Leesclub


Ongeveer eens per 2 maanden komt de leesclub bij elkaar. We doen dat in Ons Huis, op een middag als de meeste deelnemers kunnen.
We streven naar een groepsgrootte van 15 deelnemers. We zitten er nu iets boven zodat er helaas geen nieuwe deelnemers bij kunnen. Eventueel kunnen we een wachtlijst aanleggen.
De boeken worden in onderling overleg gekozen. Meestal literatuur.
Schrijvers die al besproken zijn, d.w.z. enkele van hun boeken: Stefan Hertmans, Alexander Munninghoff, Arnon Grunberg, Tommy Wieringa, Murat Isik, Marten Toonder en vele anderen.
In anderhalf tot twee uur wordt het boek besproken. Alle deelnemers geven aan wat zij belangrijk vonden in het boek.

 
terug