Gezamenlijke lunch op 27 maart Gezamenlijke lunch op 27 maart
Vanuit de gemeente ontving de kerkenraad de suggestie om het tijdperk 
waarin we te maken hadden met beperkingen als gevolg van het Corona 
virus te markeren door de gelegenheid te geven elkaar te kunnen 
ontmoeten. De kerkenraad heeft daarom besloten op zondag 27 maart, 
aansluitend aan de kerkdienst en het koffiedrinken, een gezamenlijke 
lunch te organiseren. U kunt zich daarvoor tot woensdag 23 maart 2022 
opgeven bij Michel Vlootman via de mail of via het 
telefoonnummer van Ons Huis: 5801172. Bij de lunch is een bus waarin u 
een bijdrage aan de kosten kunt geven. Wij hopen dat velen gevolg zullen 
geven aan dit initiatief!
terug