Groep Bijbeltekst lezen: samenkomen rondom de Bijbel Groep Bijbeltekst lezen: samenkomen rondom de Bijbel
Wie geïnteresseerd is in de Bijbel of bezinning zoekt aan de hand van Bijbelverhalen, is van harte welkom om aan te schuiven bij de groep Bijbeltekst lezen. In een uur lezen we een passage uit de bijbel eenmaal in zijn geheel door, bespreken we de verzen waar we vragen bij hebben en bezinnen we ons op wat de passage als geheel zou kunnen betekenen.
Het is heel leuk om van elkaar te horen wat een ander is opgevallen in de tekst. Er worden veel vragen gesteld, bijvoorbeeld over wat sommige woorden of uitspraken betekenen of wat de achtergrond is van verschillende vertalingen. Ook spreken we over ons gevoel bij de tekst en hoe we de tekst op dit moment horen: hoe het raakt of tegen de borst stuit, hoe we onszelf in het verhaal lezen en welke boodschap we erin horen. Daarbij is elke vraag, opmerking of aanvulling van waarde. Na een uur is de tekst meer gaan leven dan tevoren!
De groep wordt geleid door ds. Gea Smit. Zij geeft waar er behoefte aan is, achtergrondinformatie bij de tekst; bij woorden, bij de tijd waarin een Bijbelboek is ontstaan of over verschillende interpretaties van de tekst. Er is een kleine vaste groep die bijna altijd aanwezig is, maar je bent nadrukkelijk ook welkom om een enkele keer te komen. Er is geen voorkennis nodig. De groep komt ongeveer eens in de 2 weken samen en bespreekt een tekst die ergens in de weken erna in de kerkdienst wordt gelezen. Zie voor de eerstvolgende data en onderwerpen van de bijeenkomsten de Agenda.
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met: ds. Gea Smit-de Groot, tel. 071-5210342 (op dinsdag tussen 9.00 – 10.00 uur) of via email
 
terug