Antiphonarium Antiphonarium
'Dankzij enkele gulle subsidiegevers is een boekje tot stand gekomen, waarin de historische achtergrond wordt beschreven van het unieke in Haarlem bewaarde kerkboek van de Zoeterwoudse Dorps- of Lebuïnuskerk en waarin bovendien het speciaal aan Lebuïnus gewijde deel toegankelijk is gemaakt, zodat het nu weer kan klinken in de kerk waarvoor het is geschreven, maar viereneenhalve eeuw niet heeft geklonken.'
Zo luidde de uitnodiging van de initiatiefnemers voor de bijeenkomst op 23 november 2019. Op die dag werd het vespergedeelte uit het officie van Lebuïnus, de patroonsheilige van de kerk van Zoeterwoude, door een tiental 'monniken' in pij ten gehore gebracht.

Nu, bijna 1 ½ jaar later, hebben we nog een behoorlijk aantal van de uitgegeven boekjes “op de plank liggen”.
Heeft u interesse in zo’n boekje? Voor de prijs van € 10,-- kunt u zo’n boekje bemachtigen. Dit aanbod geldt: zolang de voorraad strekt. Er verschijnt geen tweede druk.
De boekjes zijn verkrijgbaar in de kerk, in Ons Huis en op het adres Zwaan 12. U kunt er ook voor kiezen om € 10,-- over te maken op het bankrekeningnummer van het college van kerkrentmeesters (CvK Prot. gemeente Zoeterwoude, NL 02 RABO 0375 3027 19) onder vermelding van “boekje Lebuïnus”. Het boekje wordt dan thuisbezorgd.
terug